Idź do treści

ZAJĘCIA DODATKOWE

DRODZY RODZICE

Informujemy że, od 01.04.2019r.  w naszych placówkach przy ul. Plac Konsulatu Polskiego 1 i przy ul. Kościuszki 16/18 wprowadzamy zajęcia dodatkowe dla dzieci z Olsztyna i okolic, w grupach ok. 15 osobowych. Zajęcia odbywać się będą w godz. od 15:30 do 20:00. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę za odpłatnością 30 zł. za godzinę ( oprócz INTEGRACJI SENSORYCZNEJ ).

- TERAPIA TAŃCEM

- LOGOPEDIA

- ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE WADY POSTAWY

- TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

- SENSOPLASTYKA

- TERAPIA RĘKI

- INTEGRACJA SENSORYCZNA ( cena w trakcie ustalania )

Więcej informacji na profilu FB i pod nr tel. 601974034 lub 665568734.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

 

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

 

 

 

PSYCHOLOG - Zajęcia indywidualne

LOGOPEDA - Zajęcia indywidualne i grupowe

INTEGRACJA SENSORYCZNA - Zajęcia indywidualne

SENSOMOTORYKA - Zajęcia grupowe

WADY POSTAWY - Zajęcia grupowe

PEDAGOG SPECJALNY SURDOPEDAGOG - Zajęcia indywidualne

JĘZYK ANGIELSKI - Zajęcia grupowe naprzemienne

 

 

Adres realizacji wsparcia :

Przedszkole " MARZENIE " ul. Kościuszki 16/18, Olsztyn 10-504

 

 

 

 

 

Wybór wykonawcy na dostawę sprzętu IT

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku na dostawę sprzętu IT w ramach projektu pn. "Wymarzone przedszkole" informujemy, że wybrana została oferta firmy:

KON-TEL
PL. Pułaskiego 6, 10-515 Olsztyn

Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

Wybór wykonawcy na dostawę mebli

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku na dostawę mebli w ramach projektu
pn. "Wymarzone przedszkole" informujemy, że wybrana została oferta firmy:

NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Chrobrego 1
12-100 Szczytno

Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

Projekty "Żłobek marzeń" i "Wymarzone przedszkole"

Z przyjemnością informujemy, że Przedszkole i Żłobek MARZENIE rozpoczęły realizacje projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Projekt "Żłobek marzeń"
realizowany z:
Oś priorytetowa: 10 - Regionalny rynek pracy
Działanie 10.4 - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

projekt "Wymarzone przedszkole"
realizowany z:
Priorytet 2. Kadry dla gospodarki
Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi projektów !

Nasze atuty

Wymarzone przedszkole
Żłobek marzeń

Domowa atmosfera

Wykwalifikowana kadra

Dodatkowe zajęcia